Τίτλος έργου

“Ανακύκλωση στο Σπίτι - Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων”
[LIFE11 ENV/GR/000950]

 

Στόχος

Το «Ανακύκλωση στο Σπίτι» είναι μια καινοτόμα, φιλόδοξη πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LIFE+» και έχει ως γενικό στόχο την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων μέσα από την ενθάρρυνση υιοθέτησης πρακτικών ανακύκλωσης και επανάχρησης στο σπίτι! Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του όγκου των οικιακών ανακυκλώσιμων σκουπιδιών βάσει αλλαγών νοοτροπίας και συμπεριφοράς των νοικοκυριών.

 

Οφέλη – Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έργο αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή και πιλοτική λειτουργία ενός καινοτόμου οικιακού οικολογικού ανακυκλωτή συμπίεσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων χαρτιού, μετάλλου και πλαστικού.
Με τη λειτουργία του «οικιακού ανακυκλωτή» αναμένεται να επιτευχθεί:

  • Καλύτερη διαλογή των υλικών στην πηγή που μπορούν να ανακυκλωθούν
  • Μεγαλύτερη αξιοποίηση των χρήσιμων υλικών που περιέχονται στα σκουπίδια μας
  • Επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης ανά σπίτι
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων απο τους Δήμους
  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων που εναποτίθενται σε χωματερές
  • Παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακτημένων υλικών με δυνατότητα επιχειρηματικής αξιοποίησής τους.

 

Διάρκεια

40 μήνες [1/9/2012 - 31/12/2015]

 

Εταίροι

  • Δήμος Αμαρουσίου [Συντονιστής]
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Χημικών Μηχανικών
  • Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
  • Εnvireco Συμβουλευτική A.E

 

Στοιχεία Προϋπολογισμού

Συνολικός Προυπολογισμός Έργου: 1.121.792 €
Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: 560.896 €