Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής συστάθηκε από τη συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης βάσει του Νόμου 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) και έχει διοικητική έδρα στη Μάνδρα.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του Δήμου, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Μερικές από τις δράσεις αφορούν σε καθαρισμούς πλατειών, οδών, γηπέδων, πάρκων, της βιομηχανικής της περιοχής, του λιμανιού κ.λπ., καθώς επίσης και στην οργάνωση προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων (σύστημα μπλε κάδων), στη διαχείριση των ορεινών όγκων του Δήμου, σε εργασίες πυροπροστασίας κ.ά.

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διεύθυνση: Στρ. Ν. Ρόκα 45, Μάνδρα

Τηλ.: +30 210 5550826

Fax: +30 210 5550826

E-mail: deam.mandra@gmail.com

URL: http://www.mandras-eidyllias.gr