Το πρόγραμμα Recycling@Home θα εφαρμοστεί στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής. Η επιλογή των νοικοκυριών που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τους ενδιαφερόμενους.

Δήμος Αμαρουσίου

Πληθυσμός: 72.333 κάτοικοι

Πληθυσμιακή πυκνότητα: 5.590,74 κατ./τ.χλμ. 

παραγωγή Α.Σ.Α.: 35.820 τόνοι το έτος 2012

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πληθυσμός: 17.885 κάτοικοι

Πληθυσμιακή πυκνότητα:  41,96 κατ./τ.χλμ.

παραγωγή Α.Σ.Α.: 11.669 τόνοι το έτος 2012