Εκπαιδευτική επίσκεψη με φοιτητές του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβάλλον και Ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κορωπίου στις 18 Ιανουαρίου, 2015. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τους τρόπους αξιοποίησης των ανακυκλωσίμων υλικών, και της σημασίας εφαρμογής συστημάτων που βασίζονται στη διαλογή στην πηγή όπως τo έργο Recycling@Home.