Στο πλαίσιο συζητήσεων αναφορικά με την αξιοποίηση απορριμμάτων χάρτου στην ημερίδα «Ενεργειακή αξιοποίηση στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης», πραγματοποιήθηκε αναφορά του έργου  Recycling@Home ως λύση για το διαχωρισμό των ανακυκλωσίμων υλικών στο σπίτι.