Συγκέντρωση του Δημαρχιακού επιτελείου πραγματοποιήθηκε στις  22 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αποτίμηση των επιτευγμάτων του έτους που εκπνέει και να προγραμματιστούν δράσεις για το νέο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σύντομη ανασκόπηση στο έργο Recycling@Home και πώς συνέβαλε στην ορθότερη αξιοποίηση των ανακυκλωσίμων υλικών.