Στις 21 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ομάδα έργου LIFE PAVEtheWAySTE με θέμα τις προδιαγραφές ποιότητας των ανακυκλωσίμων υλικών στην ελληνική αγορά.