Μετά και το τέλος της εφαρμογής του προγράμματος Recycling@Home προβλέπονται ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματική επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, όπως με:

  • την ενεργή ιστοσελίδα για τουλάχιστον 5 χρόνια κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου
  • την παραμονή των πληροφοριακών πινακίδων στις αρχικές θέσεις ανάρτησής τους για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά και το πέρας ολοκλήρωσης του έργου
  • τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδα του οικιακού ανακυκλωτή στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά και το πέρας της εφαρμογής του προγράμματος