Ένα ενημερωτικό δελτίο ανά 6 μήνες σχετικά με την πρόοδο και τις εκδηλώσεις του προγράμματος Recycling@Home θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πέμπτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Τέταρτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Τρίτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Δεύτερο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Πρώτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο