Ο Δήμος Αμαρουσίου διαχειρίζεται το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται από τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Αμαρουσίου διαχειρίζεται :

Απόβλητα οικιακού τύπου

Για τη συλλογή των οικιακών αποβλήτων εφαρμόζεται σύστημα μηχανικής αποκομιδής με τη χρήση μεταλλικών κάδων και πλαστικών κάδων πράσινου χρώματος.

Απόβλητα συσκευασιών

Από το 1994 έως σήμερα υλοποιείται στο Δήμο Αμαρουσίου, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Λαμπτήρες, Μπαταρίες οικιακού τύπου, χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, συσσωρευτές και ορυκτέλαια οχημάτων.

Για τη συλλογή των παραπάνω αποβλήτων έχουν καθορισθεί συγκεκριμένα σημεία συλλογής όπου ο ενδιαφερόμενος εναποθέτει τα προς ανακύκλωση είδη. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι ογκώδης (π.χ. λευκές συσκευές), ο Δήμος κάνει την περισυλλογή απ’ευθείας από το σημείο εναπόθεσης. Ο συνεργαζόμενος φορέας διαχείρισης παραλαμβάνει κατόπιν ειδοποίησης τα προς διαχείριση είδη.

Μελάνια εκτυπωτών και Φαξ

Τα μελάνια και τα τόνερς των εκτυπωτών που συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου αποστέλλονται προς αναγόμωση σε συνεργαζόμενους με αυτόν προμηθευτές.

Οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ)

Έχει υπογραφεί σύμβαση με αρμόδιο διαχειριστή και κατόπιν ειδοποίησης της Δημοτικής Αστυνομίας, παραλαμβάνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Διαθέτει πυκνό δίκτυο πράσινων κάδων: ~3300, ενώ σε εβδομαδιαία βάση εκτελούνται 100 δρομολόγια αποκομιδής οικιακών αποβλήτων και υλικών συσκευασίας με 18 απορριμματοφόρα. Παράλληλα, ημερησίως παράγονται 100 – 120 tn οικιακών απορριμμάτων και περίπου 20 tn νοσοκομειακών απορριμμάτων οικιακού τύπου. Κάθε κάτοικος παράγει 130.000 kg/100000 κάτοικοι (ανά ημέρα) = 1.3 kg απορριμμάτων /ανά ημέρα ενώ η παραπάνω ποσότητα εξαρτάται και από παράγοντες όπως η εποχή (στο Μαρούσι μειώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες), οι μετακινήσεις σε αργίες, διακοπές και ΣΚ.

Επιπλέον, ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους πρώτους Δήμους που εφαρμόζει από το 1994 πολυσυλλεκτικό σύστημα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας με την ΕΕΑΑ. Σήμερα συμμετέχει σε όλα τα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων, εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2004), ενώ ήταν ο πρώτος πανελλαδικά Δήμος που πιστοποιήθηκε στο σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλοντας έκτοτε μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

Τα προγράμματα ανακύκλωσης στα οποία συμμετέχει είναι για τα παρακάτω:

- Απόβλητα συσκευασιών

- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Λαμπτήρες

- Οικιακές Μπαταρίες

- Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια

- Συσσωρευτές, απόβλητα λιπαντέλαια οχημάτων, οχήματα τέλους ζωής

- Μελάνια εκτυπωτών και Φαξ

Τέλος, ο Δήμος Αμαρουσίου θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζόμενων της πόλης ως μια καθημερινή του προτεραιότητα:

- Συμμετέχει σε πλήθος περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών έργων όπως: “CASCADE”, “Ενεργειακές γειτονιές 2”, “CLEANDRIVE”, “PRO-EE”, “PEPESEC”, “IDEMS”, “EnerinTown”, “Sec-Bench”, “Urban Heat Island” κ.ά.

- Υλοποιεί σειρά προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των οργανικών οικιακών απορριμμάτων αλλά και των πράσινων απορριμμάτων.

-  Έχει υπογράψει το «Σύμφωνο Δημάρχων για την Ενέργεια και την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής».

- Οργανώνει εκστρατείες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και των μαθητών της πόλης,

- Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, συνεργαζόμενοι με όλα τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Να σημειωθεί ότι σε μία εποχή που όλοι μιλούν για ανακύκλωση, ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στην ανακύκλωση οργανικών υλικών, υλοποιώντας μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία δύο προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης σε επίπεδο σχολείων:

- «Κομποστοποίηση οικιακών απορριμμάτων στην αυλή του σχολείου»

- «Κομπόστ από σκουπίδια! Πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και το σπίτι».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.maroussi.gr