Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας διαχειρίζεται το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται εντός των συνόρων του. Στο Δήμο ανήκουν 18 απορριμματοφόρα για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων, ένα εκ των οποίων απασχολείται για το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Τα σύμμεικτα απορρίμματα (φορτίο πράσινων και γκρίζων κάδων) συλλέγονται από τους εργαζομένους του Δήμου και μαζί με τα υπολείμματα από τις συσκευασίες που δεν ανακυκλώνονται από το Κ.Δ.Α.Υ. μεταφέρονται και διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ξεκίνησε την ανακύκλωση το 2008. Το περιεχόμενο των μπλε κάδων ανακύκλωσης μεταφέρεται στο Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας, όπου το υπόλειμμα της διεργασίας το οποίο δεν ανακτάται οδηγείται προς ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.mandras-eidyllias.gr